van Rems en Portier Assurantiën
 

Dienstenwijzer
Informatie over onze dienstverlening
Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.
Naam en adres
Onze gegevens luiden:
Van Rems & Portier Assurantiën B.V.
Mozartlaan 17
1217 CM Hilversum
Telefoonnummer: 035-2011205
Email: info@vanremsenportier.nl
Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten
onder nummer 1209043.
Aard van de dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
1. Schadeverzekeringen
2. Levensverzekeringen
3. Hypotheken
4. Financieringen
5. Spaarrekeningen
Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter
niet tevreden bent, dan vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons
uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.
Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u
zich wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoonnummer : 0900 - 355 22 48
Email : consumenten@kifid.nl
Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele
verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van
bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.
Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of
andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons
kapitaal.
Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en
verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal
voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in
onze advisering.
Wijze van beloning
De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of
verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil
zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, dan
informeren wij u hierover vooraf.

Opbellen
E-mail
Info